Νομικό Πλαίσιο Έναρξης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Νομικό Πλαίσιο για τη Λειτουργία Χώρων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Ένα χρόνιο αίτημα των επαγγελματιών που διοργανώνουν εκδηλώσεις, ικανοποιήθηκε πρόσφατα (2009). Με την έκδοση απόφασης το Υπουργείο Υγείας προβλέπει πλέον τη δυνατότητα αδειοδότησης εταιρειών Catering, σαν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Δηλάδη πλέον έχουν το ίδιο καθεστώς αδειοδότησης όπως ένα μπαρ, ένα εστιατόριο ή ένα ψητοπωλείο ή μαγειρίο.

Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση, "Στεγασμένοι και υπάιθριοι χώροι εκδηλώσεων, είναι οι χώροι στους οποίους πραγματοποιούνται κάθε μορφής κοινωνικές εκδηλώσεις. Στη διάρκεια αυτών προσφέρονται στους καλεσμένους- πελάτες κάθε μορφής τρόφιμα και ποτά, τα οποία παρασκευάζονται σε άλλος χώρους, ειδικές επαγγελματικές εγκαταστάσεις (catering) που διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και μεταφέρονται στους χώρους εκδηλώσεων με κατάληλα οχήματα, για σερβίρισμα και τελική διάθεση".

Σύμφωνα πάντα με τη σχετική ρύθμιση, τα τρόφιμα και τα ποτά που μπορούν να διατίθενται στους χώρους εκδηλώσεων είναι τα προβλεπόμενα από τα άθρα 37, 38 και 39, της Υγειονομικής Διάταξης Α1β/8577/83. Αν τη ψάξετε έτσι στο internet θα τη βρείτε σχεδόν εύκολα, διαφορετικά μπορείτε να τη πάρετε από την Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου σας.

Οι επιχειρήσεις αυτές που θεωρούνται και υπάγονται πλέον στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για να λειτουργήσουν νόμιμα πρέπει να αδειοδοτηθούν με την ίδια διαδικασία που αδειοδοτούνται όλα τα υπόλοιπα παρεμφερές καταστήματα, δηλαδή μέσω της Δημόσιας Αρχής του τόπου όπου ιδρύονται μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άθρο 80 του Ν.3463/2006 "Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων"

Διαδικασία Αδειοδότησης
Η διαδικασία αδειοδότησης περιλαμβάνει κατ΄αρχήν τη χορήγηση από τη Δημοτική Αρχή της απαιτούμενης ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ.

Κατά τη διαδικασία της προέγκρισης, εξετάζονται από την αρμόδια Δημαρχιακή Επιτροπή η χρήση γης στη περιοχή που εγκαθίσταται η επιχείρηση, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η φυσιογνωμία της περιοχής, η προστασία της αισθητικής και της φυσιογνομίας της πόλης καθώς και αν δημιουργούνται ή όχι προβλήματα στις γενικότερες λειτουργίες της και αποφασίζεται η έγκριση ή όχι της ίδρυσης της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Εάν η επιχείρηση πρόκειται να στεγαστεί σε κατάστημα που βρίσκεται σε ισόγειο πολυκατοικίας ή σε συγκρότημα κατοικιών, εξετάζεται στη φάση της προέγκρισης η ύπαρξη των προβλεπόμενων προϋποθέσεων που είναι οι εξής:

Εάν υπάρχει καταστατικό της οικοδομής στην οποία βρίσκεται το κατάστημα, δεν πρέπει να απαγορεύει τη λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Εάν δεν υπάρχει καταστατικό, τότε η πλειοψηφία των ιδιοκτητών του κτιρίου (με ποσοστό επί του οικοπέδου) πρέπει να επιτρέπει τη λειτουργία του καταστήματος, με ψηφοφορία στη συνέλευση της πολυκατοικίας. Για το σκοπό αυτό μπορεί να ζητηθεί υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της οικοδομής, ή εάν δεν υπάρχει, του ιδιοκτήτη του καταστήματος.

Διαδικασία χορήγησης προέγκρισης
Υποβολή σχετικής αίτησης προς το Δήμο ή Κοινότητα. Στην αίτηση επισυνάπτεται υπέυθυνη δήλωση στην οποία δηλώνονται:

  • Το είδος του καταστήματος
  • Οι προσφερόμενες υπηρεσίες
  • Αναφέρεται πλήρης περιγραφή της τοποθεσίας της επιχείρησης.

Επίσης, επσυνάπτεται διάγραμα κάλυψης (σκαρίφημα) του χτίσματος και της ευρύτερης περιοχής (από τη Πολεοδομία) από το οποίο διαπιστώνονται οι λοιπές χρήσης γής και αν υπάρχουν άλλες λειτουργείες (σχολεία, εκκλησίες, νοσοκομεία) που μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά απο τη λειτουργία του καταστήματος. Σε ότι αφορά τους στεγασμένους χώρους εκδηλώσεων που πρόκειται να ιδρυθούν σε κτίσματα εκτός σχεδίου πόλης (ύπαιθρο), απαιτείται η κατάθεση στοιχείων νομιμότητας κατασκευής του ειδικού κτιρίου (οικοδομική άδεια), καθώς και βεβαίωση "κύριας χρήσης" από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή. Για τους υπάιθριους χώρους εκδηλώσεων, απαιτείται αντίστοιχα η κατάθεση στοιχείων νομιμότητας των βοηθητικών χώρων υγιεινής.

Διαδικασία Χορήγησης Άδειας Λειτουργίας:
Μετά τη λήψη της προέγκρισης, υποβάλλονται από τον επιχειρηματία στο Δήμο ή στη Κοινότητα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας. Μπορείτε να τα πάρετε από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου, πχ για την Αθήνα που ξέρω σίγουρα από τη Διεύθυνση Καταστημάτων στη Λιοσίων αριθμό δέ θυμάμαι αλλά είναι στο τέρμα της προς Αθήνα.

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ελέγχει τη πληρότητά τους, καθώς και αν εκπληρώνονται λοιποί πλην υγειονομικοί όροι και προυποθέσεις της νομοθεσίας. Σε θετική περίπτωση, αποστέλλει μέρος αυτών στην Υγειονομική Υπηρεσία (σχεδιαγράμματα και απόφαση προέγκρισης), ώστε εντός 50 ημερών να ολοκληρωθεί η διαδικασία του υγειονομικού ελέγχου. Μετά την άσκηση του ελέγχου η Υγειονομική Υπηρεσία αποστέλλει στη Δημοτική Αρχή σχετική θετική γνωμοδότηση εάν το κατάστημα κριθεί κατάλληλο για έγκριση αδείας. Ακολούθως, ο Δήμος υποχρεούται να εκδόσει την άδεια εντός προθεσμίας 15 ημερών. Ο συνολικός χρόνος δηλαδή είναι μέχρι 65 ημέρες. Η επιχείρηση θεωρείται ότι λειτουργεί νόμιμα, μόλις χορηγηθεί η τελικά άδεια.

Νομοθεσίες Αναφοράς:
Α1β/8577/83 Υγειονομική Διάταξη (ΦΕΚ 526, τ.β’, 1983)
ΚΥΑ 487/2000 και τα εγχειρίδια εκπαίδευσης του ΕΦΕΤ
Κανόνες Ορθής Υγιεινής Πρακτικής στη Μαζική Εστίαση
Η υπ΄αρίθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.128529/24.9.2009 απόφαση Υπουργείου Υγείας & Κ.Α

Newsletter
Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε νόστιμα νέα!